Casa Urb. Verge de Montserrat.

Vivendes unifamiliars

Descripció del projecte

Ubicació: MATADEPERA
Arquitecte: Enric Llimona i Alfonso
Superfície edificada: 1.262 m2
Duració de les obres: 16 mesos
Any de finalització: 2014
Back to Top