Jaume I.

Edificis residencials

Descripció del projecte

EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 39 HABITATGES
Ubicació: AVDA. JAUME I, TERRASSA
Arquitecte: Cesc Duran
Superfície edificada: 5.228 m2
Duració de les obres: 18 meses
Any de finalització: 2005
Back to Top