Bisbat de Terrassa.

Edificis de serveis

Descripció del projecte

BISBAT DE TERRASSA
Ubicació: TERRASSA
Arquitecte: Jan Baca
Superfície edificada: 5.169 m2
Duració de les obres: 23 mesos
Any de finalització: 2010
Back to Top