C.E.I.P. a Viladecavalls.

Edificis de Serveis

Descripció del projecte

C.E.I.P. ROSELLA
Ubicació: VILADECAVALLS
Duració de les obres: 10 mesos
Any de finalització: 2001
Back to Top