C.E.I.P. a Sant Quirze del Valles.

Edificis de Serveis

Descripció del projecte

CENTRE DOCENT 11 DE SETEMBRE
Ubicació: SANT QUIRZE DEL VALLES
Arquitecte: Valeri Consultors Ass.
Duració de les obres: 12 mesos
Any de finalització: 2004
Back to Top