Aspace.

Residència i centre de dia

Descripció del projecte

….
Ubicació: Barcelona
Arquitecte: Rosa Bohigas
Superfície edificada: 5.372 m2
Duració de les obres: 24 mesos
Any de finalització: 2014
Back to Top